PGD Zdenska vas za celotno GZ Dobrepolje organiziralo tečaj za rokovanje s termovizijsko kamero

Gasilci pri opravljanju poslanstva uporabljamo najrazličnejšo opremo, s katero si pri gašenju olajšamo delo. Z razvojem tehnologije se v gasilstvu poslužujemo tudi sodobnih tehnoloških rešitev, ki poleg hitrejšega in natančnejšega interveniranja izboljšujejo tudi osebno varnost gasilca. Ena takšnih tehnologij je termovizijska ali IR-kamera.

Termovizijska kamera deluje na osnovi infrardečega sevanja, katerega produkt je toplota. Kamera zajame toplotno sliko in jo pretvori v vidno sliko, ki se gasilcu prikaže na zaslonu. A ta slika gasilcu ne pove veliko, če je ne zna pravilno interpretirati oz. če ne pozna samega delovanja kamere. V naši gasilski zvezi sta v uporabi dve takšni kameri, in sicer v PGD Zdenska vas in PGD Videm. Omenjeni društvi tudi sicer skupaj sodelujeta v prvem izvozu v primeru gasilske intervencije. Na podlagi dosedanjih izkušenj smo v PGD Zdenska vas na pobudo poveljstva GZ Dobrepolje za vsa društva v zvezi pripravili tečaj za rokovanje s termovizijsko kamero, katerega se je udeležilo lepo številko tečajnikov. Tečaj je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Pri teoretičnem delu smo spoznali osnovno sestavo kamere, prednosti njene uporabe in slabosti oz. pasti, na katere mora biti gasilec pozoren, da ga ne bi zavedle.
 
Tečaj za termokamere
 
V praktičnem delu je vsak tečajnik preizkusil delovanje kamere v praksi. Pripravili smo več različnih simulacij, pri katerih se lahko uporablja termovizijska kamera. Ena takšnih je zadimljen prostor, v katerem se nahaja ponesrečenec. Vemo, da s prostim očesom v zadimljenem prostoru ne vidimo praktično ničesar, s pomočjo termovizijske kamere pa lahko ponesrečenca odkrijemo zelo hitro, saj nam kamera pokaže zelo jasno sliko. Kamera je zelo uporabna tudi pri dimniških in drugih požarih, pri katerih lahko zelo natančno določimo jedro požara.
 
Takšne kamere so v gasilstvu prisotne že kar nekaj let, a še vedno veljajo za precej drag pripomoček, ki si ga društva ne moremo ali pa težko privoščimo. Kot že rečeno, imamo v naši zvezi dve takšni kameri, za kateri upamo, da ju bomo za intervencijske namene uporabljali čim manj, če pa že, pa imamo po tem tečaju številne usposobljene gasilce, ki bodo lahko kamero učinkovito uporabljali.
 
Tečaj za termokamere

Povezave

Preverite svoje znanje

Preveri znanje za tekmovanje

Klic v sili

Vremenska napoved