Gasilska zveza Dobrepolje organizirala tečaj za varno delo z motorno žago

GZ Dobrepolje je pod okriljem gasilske regije Ljubljana II, organizirala tečaj, ki daje gasilcem pri delu v ekstremnih razmerah (žled, poplave) nujno potrebna znanja. Gre za tečaj za varno delo z motorno žago.

Tečaj je opravljalo 21 kandidatov. Iz naše GZ je bilo prisotnih šest tečajnikov. Ostali kandidati so prišli iz dveh sosednjih gasilskih zvez in sicer iz GZ Ivančna Gorica in GZ Grosuplje.
 
Tečaj je bil dvodnevni in se je začel 22. oktobra in se končal naslednji dan 23. oktobra v popoldanskih urah. Prvi dan smo tečajniki v predavalnici gasilskega doma na Vidmu na teoretični osnovi spoznavali pomen varnega dela v gozdu. Poudarek je bil na delu ob žledu in poplavah, ko je od gasilcev zahtevano, da v zelo nevarnih razmerah rešujejo življenja in premoženje ljudi. Večkrat je bila poudarjena predvsem osebna varnost gasilca. V praktičnem delu prvega dne smo tečajniki spoznavali vzdrževanje motornih žag, na poligonu pa smo naredili prve pravilne zaseke v pripravljeno hlodovino. Pravilne zato, ker smo v večini vsi tečajniki že imeli opravka z motorno žago pri domačem delu, vendar glede na prikazano lahko zaključim, da v večini primerov doma delamo napačno in s tem tudi nevarno.
 
Tečaj za varno delo z motorno žago
 
Drugi dan tečaja je v celoti potekal v gozdu na območju vasi Hočevje. Tečajniki smo se razdelili v tri skupine po sedem članov. Trije usposobljeni gozdarji-inštruktorji iz Zavoda za gozdove RS, ki je tudi izvajalec tečaja, so nam demonstrirali pravilno delo v gozdu z varno uporabo motorne žage in drugih pripomočkov. Nato je vsak tečajnik samostojno, vendar pod budnim očesom inštruktorjev, posekal svoje drevo.
 
Tako smo gasilci zaključili še en tečaj, ki je prinesel veliko znanja v naša društva.  Kot že večkrat poudarjeno se gasilci zavedamo, da se moramo stalno izobraževati da smo kos različnim nalogam, ki jih opravljamo v okviru zaščite in reševanja. Od nas se vedno pričakuje ogromno znanja. Ni pretiravanje, če rečem, da smo gasilci-operativci na intervencijah mnogokrat v vlogah strojnikov, gradbenikov, električarjev, gozdarjev, bolničarjev, itd.
 
Tečaj za varno delo z motorno žago
 
Na koncu je potrebno omeniti, da polovico stroškov tečaja krije Gasilska zveza Slovenije, predvsem zaradi potrebe po dodatni usposobljenosti gasilcev, ko pride do velikih naravnih nesreč, kot je bil katastrofalni žledolom februarja 2014.
 
Janez Zrnec
Tajnik GZ Dobrepolje

Povezave

Preverite svoje znanje

Preveri znanje za tekmovanje

Klic v sili

Vremenska napoved