Tečaj za vodjo enot uspešno zaključilo sedem dobrepoljskih gasilcev

Z zaključnim praktičnim preverjanjem v izobraževalnem centru  za zaščito in reševanje na Igu, se je zaključil tečaj za vodje enot. Tečaj je potekal pod okriljem Gasilske zveze Slovenije, v organizacije Regije Ljubljana II. Teoretični del je potekal v GZ Grosuplje.

 
Sprejemne izpite je opravilo 51 kandidatov. Iz naše GZ je bilo uspešnih vseh sedem kandidatov. Ostali kandidati so prišli iz vseh gasilskih zvez, vključenih v Regijo Ljubljana II.
 
  2014-04-013
 
Predavanja so se začela 24. januarja in se zaključila 21. februarja. Torej so predavanja potekala natančno en mesec in sicer ob petkih popoldne, soboto cel dan in nedeljo dopoldne. V skupnem obsegu to pomeni 81 ur, od tega 61 ur teorije, 16 ur prakse ter imeli smo na razpolago še 4 ure za pisanje izpita v dveh delih. Poleg dveh delnih izpitov iz različnih predmetov, smo morali tečajniki izdelati tudi zelo kompleksno seminarsko nalogo. Vsak tečajnik si je moral v svojem požarnem okolišu izbrati zahtevnejši objekt, ga detajlno analizirati, poiskati možne vire požara, predvideti posledice ter na podlagi vseh dejstev definirati gasilsko taktiko za primer določenega požara ali druge nesreče. Tako je končni izdelek obsegal tudi čez trideset strani vsebine.  Moram poudariti, da so bili predavatelji zelo dobri in strokovni. Ker gre za zelo zahteven tečaj pa smo bili tudi vsi tečajniki zelo zagnani, vestni pri obiskovanju predavanj in učenju za izpite, zato smo se zelo potrudili, da smo uspešno opravili teoretični del izpita.
 
  2014-04-014
 
Na koncu pa nas je vse skupaj čakal še tisti pravi preskus znanja na terenu. Tako smo v soboto 12. aprila vsi skupaj prispeli na praktične vaje v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu. Na teh vajah se vedno pokaže tisto pravo znanje gasilca, ki naj bi v prihodnosti vodil več gasilskih enot in za to seveda prevzemal nase vrsto odgovornosti. Celo soboto smo se pod budnim očesom strogih, vendar odličnih inštruktorjev, preskušali v različnih vlogah vodij enot ob različnih situacijah (nesrečah). Bilo je zelo naporno, vendar je uspešno opravljen preskus ter veliko pridobljenega znanja, odtehtalo vse.  Namreč, vsi gasilci se zavedamo, da se moramo stalno izobraževati da smo kos različnim nalogam, ki jih opravljamo v okviru zaščite in reševanja. Od nas se vedno pričakuje ogromno znanja. Ni pretiravanje, če rečem, da smo gasilci operativci na intervencijah dostikrat v vlogah strojnikov, gradbenikov, električarjev, gozdarjev, bolničarjev, itd. In za vse odločitve moramo sprejemati vso odgovornost (tudi kazensko).
 
  2014-04-015
 
Tečajniki iz GZ Dobrepolje smo bili skozi cel tečaj super »klapa«, ki je odlično sodelovala, si pomagala in se bodrila. Med sabo in z tečajniki iz celotne Regije Ljubljana II smo spletli odlične vezi, ki jih bomo uporabili pri naših skupnih operativnih nalogah ter pri prenašanju znanja na druge gasilce v naših društvih.
 
Naziv gasilski častnik so si iz GZ Dobrepolje pridobili: Dr. Matjaž Koželj iz PGD Hočevje, Janez Ljubič iz PGD Zagorica, iz PGD Videm Janez Erčulj, Damjan Buščaj in Matjaž Novak ter iz PGD Zdenska vas Borut Pajk in Janez Zrnec.
 
Na koncu se naj v imenu vseh zahvalim predavateljem, inštruktorjem, GZ Grosuplje za prostor, GZ Dobrepolje ter našim domačim društvom.
 
Janez Zrnec
PGD Zdenska vas
 

Povezave

Preverite svoje znanje

Preveri znanje za tekmovanje

Klic v sili

Vremenska napoved