Vpis

Naključna fotografija

Zadnji dogodki SPIN

SPINPožar, eksplozija 24. 09. 2023 23:05

SLOVENJ GRADEC

 

SPINPožar, eksplozija 24. 09. 2023 22:45

CIRKULANE

 

SPINOnesnaženje, nesreče z nevarnimi snovmi 24. 09. 2023 21:14

Ob 21.14 je v Vipavski ulici v Ljubljani v objektu iz rezervoarja za kurilno olje kapljalo kurilno olje. Gasilci GB Ljubljana so s tesnilno maso poizkušali preprečiti iztekanje, vendar neuspešno, zato so podložili pivnike in ponovno podstavili lovilno posodo, v katero se je že prej po nekaj urah natekla le manjša količina olja. Stanovalka bo kontrolirala iztekanje in kontaktirala z dobaviteljem kurilnega olja.

 

SPINTehnična in druga pomoč 24. 09. 2023 20:51

Ob 20.54 se je v Bavdkovi ulici v Kranju v stanovanjski hiši pri padcu poškodovala starejša občanka. Gasilci GARS Kranj so s tehničnim posegom odprli vrata in reševalcem NMP Kranj omogočili dostop do nje. Slednji so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

 

SPINPožar, eksplozija 24. 09. 2023 20:34

Ob 20.34 je na Vidmu v Cerknici gorel komunalni zabojnik za plastiko. Gasilci PGD Cerknica so požar pogasili.

 

Posvet fotovoltaike v občini Dobrepolje

Izobraževanje v gasilstvu je ključnega pomena ki botruje pravilnim odločitvam in s tem pravilnim posredovanjem  v primeru  intervencij. Gasilci s svojim izobraževanjem pričnejo že kot mladi. S starostjo 6 let, so že lahko vključeni v razna tekmovanja s področja gasilske tematike (kvizi, orientacije), na katerih pridobijo obsežno gasilsko znanje, ki obsega več področij. Npr: zgodovina, elektrika, kemija, gradbeništvo, evakuacija, reševanje, prva pomoč...  Vse to se nadaljuje in dograjuje  do polnoletnosti, ko pride čas, da napraviš osnovni in nadaljevalni tečaj in s tem pridobiš pravico, znanje in možnost, da lahko posreduješ pri intervenciji. Nato se izobraževanje nadaljuje po stopnjah in specialnostih.

 
dsc 9872-001
 
Poleg vsega naštetega pa se gasilci pri svojem delu dnevno srečujemo z novimi materijali in tehnologijami.  Zato smo se v Gasilski zvezi Dobrepolje odločili, da sledimo novim smernicam in tehnologiji, ki nam jih ponuja gospodarstvo. Tako smo 25. januarja v dvorani Jakličevega doma, izvedli posvet na temo Fotovoltaike in prve pomoči pri stiku z električnim tokom. Ker gasilci zgledno sodelujemo z ostalimi občinami in gasilskimi zvezami smo vabilo naslovili tudi na sosednje GZ Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Velike Lašče, Ribnico, Škofljico. Kar nekaj njihovih članov, se je udeležilo posveta.
 
Za prvi del, smo medse povabili priznanega strokovnjaka g.Tomaža Rakovnika dipl. inž. elekt., ki je tako strokovno kot gasilsko izjemno podkovan za delovanje v primeru nesreč na fotovoltaičnem področju. G. Rakovnik, nam je  cca 80 prisotnim razložil osnove delovanja foto celic in nastajanje električnega toka. Predstavil je nevarnosti električnega udara in zaščito -rešitve, ki so trenutno znane na tržišču. Po koncu predstavitve, je bilo ogromno vprašanj, pobud in izmenjave mnenj.
 
dsc 9869-001
 
V našem kraju sta trenutno dva objekta, ki imata na svoji strehi tako imenovano foto napetostno elektrarno (FNE).  V primeru požara, je potrebna posebna previdnost gasilcev, saj se srečujemo z visokonapetnostnimi vodi.  Sončne celice generirajo električno energijo, ne glede na to, da se izklopi povezava z omrežjem. Če je izgradnja FNE v skladu s predpisi,  tudi samo posredovanje pri npr. požaru, za gasilce ne predstavlja dodatnih težav.  Začetno gašenje praviloma gasimo eneko kot električen požar -  z CO2 v večjih razsežnostih pa gasimo z vodnim curkom ali vodno meglo v skladu z gasilskim znanjem, tehniko in predpisanimi odmiki. Pri tem je potrebno paziti na zaščitno opremo predvsem obuvala in pa, da se ne stoji na mokri podlagi, kar povečuje prevodnost električne energije.
 
dsc 9873-001
 
Drugi del, ki je obsegal prvo pomoč pri stiku z električno energijo pa nam je predstavila dipl. med. sestra Nina Kastelic.  Povdarek prve pomoči je bil s področja, ko poškodovanca strese električna napetost. Obnovili smo temeljne postopke oživljanja in pravilno oskrbo poškodovanca. Tako smo obnovil znanje prve pomoči.
 
Najlepše se zahvaljujem najprej obema predavateljema, ki sta se odzvala povabilu in sta bila pripravljena z nami deliti svoje znanje. Prav tako pa velja zahvala vsem operativcem, slušateljem in občanom, ki ste prišli na res zanimivo predavanje. Prepričan sem, da ste si razjasnili prenekateri pojem in si odgovorili na prenekatero vprašanje.
 
Poveljnik GZ Dobrepolje
Uroš Gačnik

Povezave

Klic v sili

Vremenska napoved