Vpis

Naključna fotografija

Zadnji dogodki SPIN

SPINPrometna nesreča 26. 05. 2024 21:11

Nesreče v cestnem prometu

 

SPINPožar, eksplozija 26. 05. 2024 21:03

Požari v naravi oziroma na prostem

 

SPINPrometna nesreča 26. 05. 2024 20:56

VITANJE

 

SPINTehnična in druga pomoč 26. 05. 2024 18:16

Tehnična in druga pomoč

 

SPINTehnična in druga pomoč 26. 05. 2024 17:45

Tehnična in druga pomoč

 

Gasilska tekmovanja

Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje in pridobitev strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Gasilska tekmovanja spadajo med strokovno in praktično izobraževanje gasilcev.

Gasilsko tekmovanje na nivoju Gasilski Zvez (GZ) je enkrat letno. Tekmovanje organizira in vodi poveljstvo GZ, ki za izvedbo le-tega imenuje tekmovalni odbor. Na tekmovanjih, ki so pogoj za udeležbo na višjem tekmovanju, mora sodelovati predstavnik regijskega poveljstva, ki nadzira izvedbo in potek tekmovanja ter delo tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij. Po končanem tekmovanju izdela pisno poročilo za regijsko poveljstvo.
 
Regijsko gasilsko tekmovanje organizira in vodi poveljstvo regije (poveljnik regije skupaj s poveljniki GZ), ki za izvedbo le-tega imenuje tekmovalni odbor. Regijska gasilska tekmovanja so načeloma vsako drugo leto, vendar vedno pred državnim gasilskim tekmovanjem. Na regijskih tekmovanjih, ki so pogoj za udeležbo na višjem tekmovanju, mora sodelovati predstavnik Poveljstva GZS ali član Komisije za tekmovanja pri GZS, ki nadzira izvedbo in potek tekmovanja ter delo tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij. Za Poveljstvo GZS izdela pisno poročilo. (vir.GZS)
 
Tako smo tudi gasilci iz gasilske zveze Dobrepolje opravili svojo dolžnost v dveh večjih organiziranih tekmovanjih.   21.9.2013 je v sodelovanju z GZ Grosuplje  potekalo medobčinsko tekmovanje. Medbčinskega tekmovanja se je udeležilo 21 ekip. Osvojena mesta  si lahko ogledate v priloženih tabelah. Ekipe, ki so na tem tekmovanju zasedle  prva tri mesta,  so se uvrstila na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 28.9.2013 v Stični – občina Ivančna Gorica.
 
Iz naše GZ je uspel preboj na državno tekmovanje ekipama mladink iz PGD Zdenska vas in PGD Ponikve. Tudi ostale ekipe so se izkazale, tako so med drugim tri ekipe dosegle nehvaležno 4. mesto, vse preostale pa uvrstitev v zlato sredino.
Vsem tekmovalcem, mentorjem čestitam za dosežene rezultate, ter se zahvaljujem za ves čas in trud, ki ste ga namenili v pripravah na tekmovanje.
 
Poveljnik GZ Dobrepolje Uroš Gačnik
 
Rezultati:
 

Povezave

Preverite svoje znanje

Preveri znanje za tekmovanje

Klic v sili

Vremenska napoved