Izobraževanje v GZ Dobrepolje

Spomladanski dnevi prihajajo v deželo, sonce že močno greje, pričela so se prva dela na polju,  gasilci pa lovimo še zadnje trenutke, da izkoristimo zimski čas za izobraževanja. Tako smo v letošnjem letu v organizaciji Gasilske zveze Dobrepolje organizirali dva tečaja. Tečaj za vodjo skupine (VS) in Nadaljevani tečaj za gasilca (NTG).

Prvi tečaj se je začel že v februarju in je potekal za 60 prijavljenih kandidatov, ki so obiskovali predavanja za čin Vodja skupine. Teoretični del in pa pisni izpit ter ustne zagovore, so tečajniki že opravili, čaka pa jih še praktični del, ki bo izveden, ko bodo vremenski pogoji za delo na terenu boljši. Do sedaj je pozitivno oceno na testiranju doseglo 38 kandidatov. Z omenjenim tečajem operativci pridobijo znanje in možnost, da samostojno poveljujejo gasilskim trojkam npr. v notranjih napadih ter prevzemajo določene naloge in odgovornosti.
 
dsc 7465
 
Takoj po pisnih testih VS smo pričeli še z enim tečajem Nadaljevalni tečaj za gasilca, ki obsega skupno 68 ur.Na tečaj se jeprijavilo 79 kandidatov, redno pa ga obiskuje65 kandidatov.Predhodnoso kandidati po svojih društvih že opravili osnovni tečaj za gasilca, kjer so se v 50 urnem programu seznanili z gasilskimi osnovami, gradbeništvom, taktiko, prvo pomočjo..,tehniko domačega PGD in s tem tečajem so tako pridobili pravico, da so se prijavili na nadaljevalni tečaj.
 
Po opravljenem teoretičnem in praktičnem delu ter seveda pozitivno opravljenih izpitih bodo kandidati pridobili čin gasilca. To je prvi čin v nizu izobraževanj, ki prostovoljnim gasilcem omogoča, da se udeležujejo intervencij ter s tem pomagajo soobčanu. Kdor pač tega tečaja in izpita ne opravi, ne more in ne sme  aktivo sodelovati pri opravljanju gasilske službe.
 
Izobraževanje je potekalo v prostorih PGD Videm za kar se jim lepo zahvaljujem. Prav tako se za samo tehnično podporo zahvalim ravnatelju OŠ Dobrepolje g. Ivanu Grandavcu za posojeno tehniko.Pri tem se vidi močno sodelovanje med gasilci in šolo, saj gasilci že več let zgledno sodelujejo z omenjeno institucijo, pri pripravi raznih projektov, evakuacij, predstavitvam društev vrtcev, dneve odprtih vrat...
 
dsc 7467
 
Nenazadnje pa se lepo zahvalim vsem tečajnikom, ki ste redno prihajali k izobraževanju  ter tam vestno in z zanosom sodelovali ter sprejemali snovi, ki so jih podajali predavatelji, ki se jim ravno tako zahvaljujem za strokovno pomoč.
 
Verjamem, da so nas tečaji obogatili tako na osebni kot na strokovni ravni. Med tečajniki se stkejo prijateljstva, ki nas gasilce še bolj povežejo.
 
Če naredim kratko analizo preživetega časa na izobraževanju lahko spreprostim izračunom ugotovim, da je bilo za namen izobraževanj samo v mesecu februarju in marcu namenjenihcca 6.500 prostovoljnih ur, kar pa seveda ni vse saj se posamezniki izobražujejo še na nivoju GZS, kjer opravljajo določene tečaje, ki potekajo v izobraževalnem centru na Igu.
 
 
Vodja izobraževanja
Uroš Gačnik GZ Dobrepolje

Povezave

Preverite svoje znanje

Preveri znanje za tekmovanje

Klic v sili

Vremenska napoved