Posvet predsednikov in poveljnikov prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v regiji Ljubljna II.

8. aprila je v organizaciji GZ Dobrepolje potekal posvet vseh predsednikov in poveljnikov PGD v regiji Ljubljana II. Regijo Ljubljana II. sestavljajo naslednje gasilske zveze: GZ Dobrepolje, GZ Grosuplje, GZ Ivančna Gorica, GZ Ribnica, GZ Loški Potok in GZ Kočevje.

Skupno število društev je 86. V društva je včlanjenih 10.905 članov od tega 815 pionirjev, 840 mladincev, 1430 pripravnikov, 2065 operativcev, 1380 veteranov, 3230 prostovoljnih gasilcev in rezerv. Če malo karikiram, operativno pokrivamo ozemlja od Ljubljane pa vse do Hrvaške meje. Naš operativni okoliš je precej razgiban, od ravnin do vzpetin, gozdnatih in  poplavnih področjih.
 
dsc 0577
 
V preteklem času smo se gasilci soočali predvsem  z naravnimi ujmami, ki so prizadele domala celotno področje regije. Veliko ur in dela je bilo narejenega. Na samem posvetu, katerega sta se udeležila predsednik Gasilske zveze Slovenije (GZS) Jošt Jakša in poveljnik gasilske zveze Slovenije Franci Petek, je beseda tekla predvsem o gasilski problematiki. Vodstvo GZS je odgovarjalo na vprašanja, ki se porajajo na samem terenu. Ob koncu posveta, ki je trajal skoraj 3 ure smo si bili vsi enotni, da je bilo podanih kar nekaj informacij, ki nam bodo pri vsakodnevnih opravilih prišle še kako prav.
 
dsc 0571
 
Visoke goste je pozdravil Župan občine Dobrepolje. Pozdravil je vse navzoče, se jim še enkrat zahvalil za vso pomoč in delo, ki je bilo opravljeno v februarski ujmi. Prav tako je poskrbel, da so se gostje prijetno počutili in se bodo radi spominjali ter vračali v Dobrepolje.
Večer je hitro minil, zadržali smo se še v prijetnem tovariškem klepetu, kar nas povezuje in zbližuje.
Na koncu se moram zahvaliti vsem, ki so kakorkoli doprinesli, da je posvet uspel še posebej pa Pinkiju ter  članom in članicam PGD Vidma, PGD Zdenske vasi, PGD Hočevja.
 
dsc 0540
 
Razšli smo se z željo, da bi se tudi v prihodnje srečevali na takih ali drugačnih srečanjih.
 
Uroš Gačnik

Povezave

Klic v sili

Vremenska napoved