Občni zbor 2011

V soboto, 29.1.2011, je v PGD Zdenska vas potekal jubilejni 85. redni letni občni zbor. Pol ure pred uradnim delom smo se v velikem številu zbrali v prenovljeni garaži gasilskega doma. Vsem udeležencem smo predstavili in pokazali gasilsko opremo, za mnoge najzanimivejši del pa je bil prikaz odhoda operativnih gasilcev na intervencijo.

obcnizbor10
 
Po uvodni predstavitvi smo se zbrali v sejni sobi gasilskega doma, kjer je predsednik nagovoril vse zbrane. Sledila je izvolitev delovnega predsedstva, nato pa poročila predsednika, poveljnika, nadzornega odbora in vseh ostalih komisij. Poročilo predsednika je bilo še posebej čustveno, saj je dosedanji predsednik društva Jože Zrnec ml. napovedal, da se po 13 letih vodenja poslavlja od te funkcije. Sledil je pozdrav gostov, predsednika GZ Dobrepolje dr. Matjaža Koželja in delegatov, ki so tokrat prišli iz PGD Hočevje. Pohvalili so delovanje društva in nam zaželeli uspešno pot tudi v prihodnje.
 
 obcnizbor12
 
Po pozdravu gostov je dosedanji predsednik društva zaprosil za razrešnico, ki jo je občni zbor tudi potrdil. Za njegovega naslednika je predlagal člana upravnega odbora Davorina Babiča, ki je bil tudi edini kandidat. Tako je novi predsednik društva po izvolitvi postal Davorin Babič.
 
obcnizbor13 
 
Zahvalil se je dotedanjemu predsedniku za delovanje v prejšnjih mandatih in vsem udeležencem občnega zbora za izkazano podporo. Ob tej priložnosti je poveljnik društva dosedanjemu predsedniku izročil kipca gasilca, kot zahvalo in spomin na dolgoletno uspešno vodenje društva. Nato je novi predsednik predstavil plan dela in finančni načrt za leto 2011. Največji dogodek v letošnjem letu bo zagotovo izvedba proslave in organizacija velike vrtne veselice ob 85. obletnici delovanja društva, ki jo bomo praznovali 24.6.2011.
 
 obcnizbor14
 
Sledila je točka sprejem novih članov, po kateri je društvo bogatejše za štiri  člane in članico. Pod točko razno je predsednik GZ Dobrepolje društvu izročil priznanje GZ Slovenije za posredovanje in požrtvovalno delo na intervencijah v času septembrskih poplav. Priznanje je prevzel poveljnik društva Aleš Strnad. Na koncu je predsednik še enkrat pozdravil vse prisotne, občni zbor pa zaključil z gasilskim pozdravom – Na pomoč!
 
 Še nekaj fotografij z občnega zbora:
 
obcnizbor1
obcnizbor3
obcnizbor4
obcnizbor5
obcnizbor6
obcnizbor7
obcnizbor8
obcnizbor9
obcnizbor11

Povezave

Klic v sili

Vremenska napoved