Aktivnosti v mesecu oktobru

Operativna organiziranost gasilskih enot mora zagotavljati stalno operativno pripravljenost gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe. Usklajena mora biti z merili za razvrščanje in opremljanje gasilskih enot. Pri tem moramo vztrajati na njihovi ustrezni kadrovski popolnitvi in opremljenosti. Vsem tem merilom sledi tudi Gasilska Zveza Dobrepolje. 

»Ste storili vse za varen dom?« je bil slogan letošnjega projekta Oktober – mesec požarne varnosti, ki ga je pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo.
 
Namen letošnjega projekta je opozoriti, da v varnem zavetju doma in njegovi neposredni okolici obstaja veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar.
 
V ta namen je bila izdelana spletna hiša, kjer so opozorili na nevarnosti in napisali napotke, kako lahko požar preprečimo.
 
aktivnosti-0
 
Na nivoju občine Dobrepolje, smo gasilci pripravili naslednje dejavnosti.
 
Društva tako kot vsako leto naredijo dneve odprtih vrat, obiščejo jih otroci z vrtca, pregledajo in uredijo opremo, avtomobile, gasilske domove, preverili smo funkcionalnost hidrantov...  V mesecu oktobru je tudi veliko dejavnosti na tekmovalnem področju, tako smo ta oktober, ki se je potegnil v sredino novembra, na tem področju ogromno delali.
 
Imeli smo občinsko, regijsko tekmovanje katerega se je iz naše GZ Dobrepolje udeležilo 30 ekip, nato so sledili gasilski kvizi, (občinski, regijski, državni) na katerih je bila aktivna predvsem mladina ter seveda nepogrešljivo vodstvo z mentorji.
 
Da je bil mesec oktober še posebej operativno obarvan, so poskrbela domala vsa društva, saj so ravno v ta namen priredila društvene operativne vaje. Dovolite mi, da jih le omenim. Tako so PGD Zdenska vas in PGD Struge priredile vaja tehničnega reševanja, ter gašenje gorečega avtomobila, v PGD Zagorica so se s sosednjim PGD Korinj povezali in na Jauhah priredili skupno vajo, v PGD Kompolje so pripravili reševanje iz višjih objektov z vrvno tehniko. V PGD Ponikve in PGD Vidmu, so testirali pozivnike in radijske postaje ter imeli dneve odprtih vrat s prikazom gasilske tehnike in opreme. Tudi v PGD Hočevje so pripravili vajo.
 
aktivnosti-1
 
Kot krona vsem že izvedenim vajam smo v organizaciji Gasilske zveze Dobrepolje ter PGD Kompolje izvedli veliko zvezno vajo, ki smo jo poimenovali "Kompolje 2011".
 
Nesreča se je pripetila v Podružnični Osnovni šoli Kompolje, ko je zaradi nepazljivosti zagorelo v kuhinji. Potrebna je bila takojšnja evakuacija prisotnih otrok, učiteljic, osebja, ter gašenje požara. Ker smo ljudje bolj radovedne narave se je v bližini zaradi radovednih pogledov v parkirano vozilo zaletel starejši gospod. Parkirani avtomobil se je zaradi tega vnel in zagorel, v drugem avtomobilu pa sta bili lažje poškodovani dve osebi, ki jih je bilo potrebno odstraniti iz avtomobila in jih ustrezno oskrbeti.
 
S to vajo smo preverili usposobljenost gasilcev, vso gasilsko tehniko in opremo, ki jo premoremo. Preverila se je tudi odzivnost, pagerji in radijske veze. Vaja je bila zelo obsežna saj je skupno delovalo 148 gasilcev, pripadnikov policije in CZ, ter markantov.
 
Za samo vajo se je pripravil elaborat in scenarij, ki ga je zelo uspešno pripravil in predstavil ter tudi vodil intervencijo; podpoveljnik PGD Kompolje Miha Tekavčič.
 
Vajo smo promovirali tudi medijsko, saj smo želeli, da si jo ogleda veliko ljudi. Povabili smo vse občane na čelu z g. županom s svetniki in občinsko upravo. Naš prikaz so s svojo prisotnostjo počastili g župan Janez Pavlin ter nekaj svetnikov, kar nam je bilo še v posebno veselje, saj je prav, da se tako župan, kot svetniki udeležujejo takih prireditev saj s tem vidijo utrip občine in občanov, kar jim pomaga pri nadaljnih odločitvah in smernicah razvoja aktivnosti v občini Dobrepolje.
 
Najprej bi se rad zahvalil g. ravnatelju Ivanu Grandovcu, ki je z nami vedno pripravljen sodelovati. Prav tako pa velja beseda hvala vsem občanom za strpnost ob ovirah na lokalnih cestah in za sam ogled vaje. Upam, da ste gledalci videli veliko novega, interesantnega, zanimivega. Prihodnje leto pa vabim še preostale, da se ogleda vaje udeležite in nam s tem pokažete, da nas podpirate pri našem delovanju.
 
aktivnosti-2
 
Po koncu vaje se je sestalo poveljstvo, kjer smo analizirali potek vaje. Ugotovili smo, da imamo težave pri radijskih vezah ter proženju pozivnikov, predvidoma ker repetitor na Grmadi ne deluje tako kot bi moral. Naredili bomo še nekaj testov, ugotovitve pa  spisali in posredovali odgovornim institucijam. Prav tako smo ugotovili, da nam manjka ustrezna oprema za reševanje ponesrečenih. Zato je predlog, da se gre v nabavo le te opreme.
Deloven mesec smo sklenili z ocenjevanjem društev, kjer posebna komisija postavljena s strani GZD preverja društva, tako na operativnem kot na organizacijskem področju.
 
Ker gasilci nismo dejavni samo v mesecu oktobru, pač pa naša dejavnost traja skozi celo leto so naši načrti za prihodnost veliki.
 
V prvi vrsti bo v zimskem času potekalo izobraževanje – nadaljevalni tečaj za gasilca. Po društvih se bodo izvedli občni zbori, tudi delo z mladino ne bo zamrlo saj v zimskem času potekajo vesele urice in ustvarjalne delavnice.
 
aktivnosti-3
 
Želja vseh je, da se začne graditi večnamenski objekt v Strugah, da bodo gasilci iz PGD Strug imeli prostor kamor bodo lahko shranili svojo tehniko in opremo, ki sedaj "gostuje" pod neprimernimi objekti. Leto je že minilo od poplav v Strugah in bore malo se je v tem času premaknilo na bolje. Z veseljem lahko sporočim, da je CZ priskrbela čoln, ki ga bo predala v uporabo PGD Strugam. Pojavila se je potreba še po prikolici za prevoz tega čolna, ki ga bomo upam s pomočjo občine Dobrepolje ali CZ  tudi zrealizirali.
 
Vsi skupaj se moramo zavzemati  za zagotavljanje sredstev za izvajanje zdravstvenih pregledov na nivoju države in lokalnih skupnosti, pri tem moramo izhajati iz dejstva, da so gasilske enote - poleg opravljanja javne gasilske službe v okviru domače lokalne skupnosti - namenjene izvajanju operativnih nalog tudi izven svoje lokalne skupnosti. Dosledno moramo spoštovati zakonska določila o zdravstvenem in nezgodnem zavarovanju gasilcev. Gasilce moramo zavarovati tudi za primer odgovornosti.
 
Vse to in še več je  kratkoročni plan aktivnosti, s katerimi se gasilci srečujemo dnevno.
 
Še malo in kmalu bo nastopil december, čas ki je namenjen pregledu stanja, druženju in praznovanju.
 
Gasilci vas bomo obiskali na vaših domovih vam zaželeli srečo in zdravja. Naj velja že sedaj moja želja po srečnem, zdravem letu 2012 v katerega vstopamo. Želim vam, da se videvamo zgolj v situacijah, ki so preventivne narave in ne v resnih intervencijah. Da ne bi zagorelo in bolelo lahko storimo sami največ z pazljivostjo in ustrezno preventivo.
 
Uroš Gačnik
Poveljnik GZ Dobrepolje

Povezave

Klic v sili

Vremenska napoved